Соңғы оқиғалар

Қаржылық көрсеткіштер

млн. $

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Факт*

Факт*

Факт*

Факт*

Факт*

Факт*

Сату

221,9

285,1

400,7

304,8

359,1 471

Жалпы түсім

39,8

77,9

98,9

135,5

113,9 158,10

Салық салынғанға дейінгі түсім

23,0

57,9

52,0

73,0

62,3 53,74

Таза түсім

21,6

49,7

46,6

68,3

52,8 50,16

Меншікті капитал

114,5

180,8

205,4

268,5

294,7 385,19

Барлығы активтер

364,7

601,2

693,4

801,6

875,2 920,77

* - КПМГ есебімен расталған, есептің толық мәтіні сұрау бойынша ұсынылады.

2011-2012 жылдардағы қаржылық есептілікті көшіру, толық есептілік сұрау бойынша ұсынылады.